Chibirita

Chibirita: Chiribita, margarita silvestre. Villarta-Quintana.
:Riojanismos

Subir